På denne øya er det tolv små hus med omtrent hundre og tjue munner, mesteparten fiskere. Det de bruker som betaling eller byttemiddel istedenfor klingende mynt, er en fisk kalt Stochfis, som nesten alle er på samme størrelse, og som de hvert år lar tørke for vinden i talløse mengder.

Adelsmannen Pietro Querini og hans mannskap havnet på Røst etter et ulykksalig skipbrudd i 1432 og levde der sammen med folket i flere måneder. Slik beskrev de møtet med Røst.

Pieter Bruegel / Pieter van der Heyden: The Elder’s Thin Kitchen (1596). En mann som banker tørrfisk. www.metmuseum.no

Orkana forlag ga i 2018 ut boka TØRRFISK kokekunst kystkultur Quierini som er stappfull av Røst-historie, utdrag fra Querinis beretning fra besøket på Røst i 1432, og herlige tørrfiskoppskrifter fra middelalderen til i dag, fra flere land i Europa og fra de italienske regionene som har de lengste tørrfisktradisjonene, og selvsagt oppskrifter fra flere røstkokker.
Se mer her:
Om tørrfisk som handelsvare i perioden 1000 til 1500 og få med en middelalderoppskrift på tørrfisk med appelsinsaus
Foto: På Røst AS

Brygga er et gammelt handelssted beliggende på Meland, der det var både skipsanløp og poståpneri. Handelsstedet ble oppført i siste halvdel av 1800-tallet av Jacob Kristiansen. Hovedbygning, fjøs, bu og naustmurer av stein står fortsatt. Med til Brygga hører også Alidastua som ligger like ved. Anlegget eies av Røst kommune og er det nærmeste man kommer et museum på øya. Det er tidvis åpent for publikum.