AIR-program på Røst

Vi arbeider med å skaffe finansiering til et AIR-program på Røst. Målsetningen er å skape en arena for kreativitet for deltakerne. Arbeidsplassene i huset skal være ramme for idéutvikling og gjennomføring i rolige omgivelser uten forstyrrelser. Landskapet er vakkert med stor himmel og få stengsler for utsynet – velegnet til å la tankene fly og kreativiteten komme. AIR-programmet retter seg mot forfattere primært, men vil åpne for andre kunstnergrupper ved ledig kapasitet.